Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Kurzy účetnictví a daní

V rámci naší vzdělávací činnosti Vám můžeme nabídnout tyto kurzy:

Kurz podvojného účetnictví – prezenční forma

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky (od účastníků kurzu nejsou očekávány žádné vstupní znalosti), tak pro ty z Vás, kteří již určité znalosti z oboru mají a chtějí si je prohloubit. Kurz má 120 vyučovacích hodin (80 hodin prezenční forma, 40 hodin distanční forma).

Kurz podvojného účetnictví – online forma

Jedná se o variantu prezenčního kurzu, která se odehrává plně formou online přednášek. Přednášky jsou realizovány formou videozáznamu, který si účastník v rámci daného týdne může spustit v libovolném čase i opakovaně. Hodinový rozsah i obsah kurzu jsou totožné jako u prezenční formy.

Daňové kurzy

Pro absolventy našich kurzů pořádáme podle aktuální potřeby jednodenní semináře související se změnami daňových zákonů, popř. se změnami v oblasti mezd a účetnictví.

Jakýkoli Váš dotaz zodpovíme na tel. čísle 777733661, nebo prostřednictvím e-mailu: hrbacova@acontax.cz

 

Rychlý kontakt