Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Jana Onderková

Květen 2009

 Připojuji se k názoru dnes již bývalých “ spolužaček a spolužáka“ z kurzu účetnictví.Mohu jen potvrdit jejich slova, že kurz paní Ing. Věry Hrbáčové je opravdu veden profesionálně a během krátké doby jsou účastníci schopni zvládnou všechny běžné účetní operace a pochopit základní principy a pravidla účetnictví. Již tedˇse těším na podzimní nástavbový kurz Daně a doufám, že mi tam pani Ing. Hrbáčová bude držet místo.