Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Martin Peschout

Listopad 2010

 Do kurzu jsem se přihlásil s teoretickými znalostmi účetnictví. Díky srozumitelnému výkladu Ing.Hrbáčové, který je prokládán mnohými příklady,jsem získal i zkušenosti praktické. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl absolvovat i kurz daňové nástavby.