Ing. Věra Hrbáčová  +420 777 733 661  hrbacova@acontax.cz

Petr Zlatkovský

Červen 2020

 Velmi děkuji za přístup a ochotu kterým p. Hrbáčová celý kurz uchopila. Díky tomu se stal pro mě, I s malými znalostmi na začátku, kurz úspěšným. Tedy zakončený úspěšnou závěrečnou zkouškou. Myslím, že se v budoucnu ještě nějakých kurzů zúčastním.